GREEN LIVING MOVEMENT

Norsun muisti -pelin ostaja ostaessaan pelin lahjoittaa hedelmäpuun taimen kuljetuksineen - yht. 2,62€ - Sambialaiseen köyhään kylään.

Green Living Movement huolehtii taimen ostosta ja kuljetuksesta.

Istutettavat hedelmäpuut ovat sitruuna, appelsiini, avokado, guava ja mulperi. GLM välittää myös mm. seuraavia: lääkekäyttöön moringa ja neem sekä typen sitomiseen faidebia ja glircidia.

Green Living Movement (GLM) Sambia ja Green Living Movement (GLM) Suomi ry tukevat ruohonjuuritason kehitystä Sambian maaseudulla.

GLM pyrkii lisäämään tietoisuutta ympäristöasioista sekä edistäämään kestävää maataloutta ja luonnonvarojen käyttöä.

Kyliä ja yhteisöjä kannustetaan osallistumaan aktiivisesti heitä koskevaan päätöksentekoon ja ottamaan vastuun omasta kehityksestään.

Järjestö voimaannuttaa yhteisöjä ympäristöystävällisillä menetelmillä tuottavuuden ja ruokaturvan takaamiseksi.

Metsät ovat maapallon keuhkot ja toimivat hiilinieluina. Siksi puiden istutus on oleellinen osa taistelua ilmastonmuutosta vastaan.

Puiden istutuksella ylläpidetään myös maaperän hyvinvointia. Puut sitovat maahan kosteutta ja estävät eroosiota. Lisäksi tietyt lajit sitovat maaperän typpeä viljelyskasveille sopivaan muotoon.

Puita voidaan käyttää myös lääkinnällisiin tarkoituksiin sekä erilaisten koriste- ja hyötyesineiden valmistamiseen.

Erityisesti hedelmäpuut tarjoavat lisätuloja ja arvokasta ravintoa.

....


LINKKEJÄ VINKKEJÄ

Green Living Movementin kotisivut

GLM Suomi facebookissa

GLM facebookissa

Erään kylän tarina: http://www.maailmanlaitamilla.fi/

Sähköpostia GLM Suomelle finland@glmglobal.org


Mitä sosiaalisessa mediassa oikein Norsusta puhutaan?